Javna nabavka 6/2015 – Usluge mobilne telefonije

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za usluge mobilne telefonije. Detaljnije »

Javna nabavka br. 5/2015 – Računarska oprema

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku računarske opreme. Detaljnije »

Novi sajt

Javno preduzeće „Beli Izvor“ sa ponosom obaveštava sve svoje korisnike i posetioce web prezentacije o postavljanju redizajniranog sajta. Detaljnije »

 

Javna nabavka 6/2015 – Usluge mobilne telefonije

javne_nabavke_cover

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za usluge mobilne telefonije.

Javna nabavka br. 5/2015 – Računarska oprema

racunarska_oprema

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku računarske opreme.

Novi sajt

novi_sajt

Javno preduzeće „Beli Izvor“ sa ponosom obaveštava sve svoje korisnike i posetioce web prezentacije o postavljanju redizajniranog sajta.

Javna nabavka – Kanalizacioni materijal

javne_nabavke_cover

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku kanalizacionog materijala.

Javna nabavka – Građevinski materijal

javne_nabavke_cover

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku građevinskog materijala.

Javna nabavka – Kanalizacioni materijal

javne_nabavke_cover

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku kanalizacionog materijala.

Javna nabavka – Gume za motorna vozila

javne_nabavke_cover

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku guma za motorna vozila.

Javna nabavka – Maziva

javne_nabavke_cover

JP „Beli Izvor“ iz Vrnjačke Banje raspisuje javni konkurs za nabavku maziva.